Skip to main content

Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022

Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022 - Hallo sahabat Diajar semuanya semoga dalam keadaan sehat DIAJAR, Pada Artikel yang kalian baca kali ini dengan judul Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022, Diajar telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Soal PAI SD, yang Diajar tulis ini dapat kalian pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022
link : Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022

Baca juga


Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022

Tes Sumatif BAB 4 

 
a. pilihlah huruf a b atau c sesuai jawaban yang benar
 1. rukun islam ada ….   
    a. empat 
    b. lima 
    c. enam 
2.  Ada syahadat tauhid dan ada syahadat...
    a. Rosul
    b. Nabi
    c. Malaikat
3. rukun islam yang kedua adalah ….   
    a. syahadat 
    b. salat
    c. zakat 
4. salat fardu dilakukan ... kali sehari semalam 
    a. 4 
    b. 5 
    c. 6   
5. salat sehari semalam ... rakaat   
    a. 15 
    b. 16
    c. 17
 6. puasa wajib dilaksanakan pada bulan ....   
    a. muharam 
    b. ramadan 
    c. syawal 
7. salat subuh dilaksanakan waktu ....   
    a. siang 
    b. malam 
    c. pagi 
 8. salat subuh dilaksanakan ... rakaat   
    a. 2 
    b. 3
    c. 4 
9.  zakat pada akhir bulan ramadan ialah ....   
    a. zakat fitrah   
    b. zakat mal
    c. infak 
10.zakat berfungsi untuk menyucikan diri dari ....   
    a. debu 
    b. dosa 
    c. kotoran 
11.zakat ¿trah dibayar dengan beras ... kg   
    a. 2,5 
    b. 3,5 
    c. 4,5 
12. ibadah haji wajib dilaksanakan di ....   
    a. mekah 
    b. riyad
     c. turki 
13. syahadatain terdiri atas ... kalimat   
    a. 2 
    b. 3 
    c. 4   
14. Asyhadualla Illaha Illalloh adalah kesaksian kepada ....   
    a. Allah 
    b. rasul 
    c. muhammad   
15. Rukun Islam yang pertama yaitu...
    a Sahadat
    b. Solat
    c. Puasa
16.  Puasa satu bulan lamanya dilaksanakan pada bulan...
    a. Syawal
    b. Ramadhan
    c. Jumaldilakhir
17.  Ada syahadat tauhid dan ada syahadat...
    a. Rosul
    b. Nabi
    c. Malaikat
18.  Zakat firah diberikan di bulan...
    a. Sya'ban
    b. Ramadhan
    c. Jumaldilakhir
19.  Solat wajib sehari semalam berjumlah......... waktu.
    a. Lima
    b. Enam 
    c. Tujuh 
20.  Sholat wajib dua rokaat yang ada do'a qunutnya adalah...
    a. Solat Isya
    b. Solat Subuh
    c. Solat Dzuhur


II. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat!
1. Rukun islam yang ketiga adalah zakat 
2. Ibadah yang dilakukan dengan cara menahan haus dan lapar adalah puasa
3. Zakat fitrah dibayarkan sebelum hari raya idul fitri
4. Umat islam laki-laki sebaiknya melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid
5. Hukum puasa ramadhan adalah wajib
6.Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah Swt
7. Ibadah solat sehar semalam sebanyak lima kali.
8. Puasa wajib dilaksanakan dibulan ramadhan 
9. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muahamad                 adalah syahadat tauhid
10. Tempat melaksanakan ibadah haji di Mekah 


Demikianlah Artikel Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022

Sekianlah artikel Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kalian semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya. jangan lupa share ke teman yang lain ya

Anda sekarang membaca artikel Soal Ulangan Tes Sumatif 4 beserta Kunci jawaban Bab 4 Megenal Rukun Islam Kelas I Pelajaran Pendidikan Agma Islam Semester I Tahun 2022 dengan alamat link https://www.diajar.net/2022/10/soal-ulangan-tes-sumatif-4-beserta.html
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar